Historia

Historia

Historien om fäbodstugan som senare blev Stensödens Bygdegård


Redan på 30-talet fanns ett önskemål att få tillstånd en samlingslokal för bygdens folk. På fäbodskogen ca 1,5 mil från Ödens by fanns en s.k. fäbodstuga, som var uppförd av grovt kärnvirke och timrad. Fäbodlivet i Öden hade upphört för rätt länge sedan, därför skänkte samtliga ägare ovannämnda fäbodstuga till sina pojkar, året 1937.


Hösten 1939 bildades Arnäs SLU-avd. och behovet av samlingslokal blev återigen aktuellt. Ett tiotal pojkar erbjöd sig att lämna ett lån på 50:- vardera för att göra det möjligt för Arnäs SLU att köpa in fäbodstugan, så blev också fallet.

Duktiga män åkte upp till fäbodvallen och märkte upp virket och rev stugan, hästar och vagnar körde sedan fram den nedmonterade fäbodstugan till kabelvägen vid Västanåvägen. Tiden gick och flera av traktens pojkar åkte ut i beredskapstjänst.


Den 11 september 1940 samlades åter samma pojkar, flera hade då återkommit från militärtjänsten, nu beslutade och handlade man genast. Fäbodstugans virke som legat i en stor hög skulle nu sättas upp, och innan vintern var det tak på stugan.


Under åren som gått har många arrangemang tilldragit sig i denna fäbodstuga, tänk om väggarna kunde åter berätta alla trevliga minnen.


Så kom då slutet av 1980-talet och många funderingar fanns på hur man skulle kunna renovera den gamla fäbostugan eller som någon plötsligt sa, rent av satsa på ett nybygge. Tänk vad trevligt med rinnande vatten och vattentoalett. Historien upprepar sig, alla duktiga män och kvinnor, gammal och ung samarbetade sida vid sida, dag efter dag, kväll efter kväll för att få tillstånd en ny större Bygdegård på samma gårdstun som vår gamla Fäbodstuga.


Sommaren 1990 stod denna byggnad klar, och fick namnet Stensödens Bygdegård. Idag används bägge dessa byggnader till föreningens verksamhet, den gamla fäbostugan mest till barn- och ungdomsverksamhet.


På vardagar drivs Stensödens Naturförskola i lokalerna.