Organisation

Ledamöter

Ordförande                                                     e-post

Raymond Torgrimson (2024)               ordforande@stensoden.nu

Vice Ordförande

Birger Lindström  (2023,2024)             styrelsen@stensoden.nu

Kassör

Anna Sjöblom (2023,2024)                  kassor@stensoden.nu


Övriga ledamöter

Peter Johansson (2023,2024)             styrelsen@stensoden.nu

Maja Sellgren (2024,2025)                  styrelsen@stensoden.nu

Jessica Munther (2024,2025)              styrelsen@stensoden.nu

Kristoffer Lindström (2023,2024)         styrelsen@stensoden.nu


Suppleanter

Susanne Olsson        (2024)

Eva Eriksson             (2024)

Styrelse, kommittéer samt andra

övervakande funktioner


Kommittéer

(Sammankallande)


Festkommittéen

Elisabeth Levander (2024)


Friluftskommittéen

Joakim Wiström (2024)


Grillkåtakommittéen

Ulf Öberg (2024)


Revisorer


Torbjörn Jakobsson 2021

Andreas Westman   2021

 

Valberedning


Vakant