Organisation

Stensödens Bygdegårdsförening

Ledamöter

Ordförande                                                     e-post

Raymond Torgrimson (2020)               ordforande@stensoden.nu

Vice Ordförande

Birger Lindström  (2019,2020)             styrelsen@stensoden.nu

Kassör

                                                             kassor@stensoden.nu

Övriga ledamöter

Peter Johansson (2019,2020)             styrelsen@stensoden.nu

Anna Sjöblom (2019,2020)                  styrelsen@stensoden.nu

Maja Sellgren (2020,2021)                  styrelsen@stensoden.nu

Jessica Munther (2020,2021)              styrelsen@stensoden.nu

Kristoffer Lindström (2019,2020)         styrelsen@stensoden.nu


Suppleanter

Karina Degeroth        (2020)

Susanne Olsson        (2020)

Eva Eriksson             (2020)

Styrelse, kommittéer samt andra

övervakande funktioner


Kommittéer

(Sammankallande)


Festkommittéen

Elisabeth Levander (2020)


Friluftskommittéen

Joakim Wiström (2020)


Grillkåtakommittéen

Ulf Öberg (2020)


Revisorer


Torbjörn Jakobsson 2020

Andreas Westman  2020

 

Valberedning


Vakant
Copyright @ All Rights Reserved