Organisation

Stensödens Bygdegårdsförening

Ledamöter

Ordförande                                                     e-post

Raymond Torgrimson (2019)               ordforande@stensoden.nu

Vice Ordförande

Birger Lindström  (2019,2020)             styrelsen@stensoden.nu

Kassör

Jenny Angerstig  (2018,2019)              kassor@stensoden.nu

Övriga ledamöter

Peter Johansson (2019,2020)             styrelsen@stensoden.nu

Anna Sjöblom (2019,2020)                  styrelsen@stensoden.nu

Maja Sellgren (2018,2019)                  styrelsen@stensoden.nu

Jessica Munther (2018,2019)              styrelsen@stensoden.nu

Kristoffer Lindström (2019,2020)         styrelsen@stensoden.nu


Suppleanter

Karina Degeroth        (2019)

Niclaz Adolphsson     (2019)

Eva Eriksson             (2019)

Styrelse, kommittéer samt andra

övervakande funktioner


Kommittéer

(Sammankallande)


Festkommittéen

Elisabeth Levander (2019)


Friluftskommittéen

Joakim Wiström (2019)


Grillkåtakommittéen

Ulf Öberg (2019)


Revisorer


Torbjörn Jakobsson 2019

Andreas Westman  2019

 

Valberedning


Vakant
Copyright @ All Rights Reserved